הצטרפו אלינו!

הקמת רשות מרכזים רפואיים ממשלתיים

הרשות תנהל את המרכזים הרפואיים הממשלתיים ותביא לייעול המערכת ולהגברת מקצועיותה כמו גם צמצום מוטת השליטה והיקף הבירוקרטיה של משרד הבריאות.

שרת הבריאות לשעבר, יעל גרמן, קידמה שורה ארוכה של יוזמות, שנועדו לשפר את התנהלותה של המערכת הרפואית הציבורית, במטרה לאפשר לכל אזרח ואזרח בישראל לקבל שירותי בריאות נאותים וראויים, ולהיות בלתי תלוי במערכת הבריאות הפרטית, שעלויותיה יקרות. הקמת רשות מרכזים רפואיים ממשלתיים הינה המלצתה הראשונה של הועדה לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית, בראשה עמדה גרמן.


צעד זה העניק טיפול בבעיית "כפל הכובעים" של משרד הבריאות – היותו המפקח על בתי החולים הממשלתיים, ובו זמנית הבעלים שלהם. המבנה הקודם יצר בעיית סמכות כפולה וניגוד עניינים, וכן ריכוזיות יתרה באחריות משרד הבריאות בניהול כלל הבריאות במדינה ובמקביל ניהול בתי החולים, באופן שהקשה על הניהול האפקטיבי.


החלטה זו מוציאה את הפיקוח על בתי החולים הממשלתיים ממשרד הבריאות ומעבירה אותו לידי רשות עצמאית חדשה- רשות מרכזים רפואיים ממשלתיים.


הרשות תפעל כיחידת סמך של משרד הבריאות, אך תהיה כפופה ישירות לשר הבריאות, ולא למנכ"ל המשרד. כל סמכויות הפיקוח הניהוליות על בתי החולים יוצאו מידי המנכ"ל ויועברו לידי הרשות החדשה.

רפורמות נוספות