הצטרפו אלינו!

הקמת קרן למחקר הנדסי ויישומי

הקרן מעניקה מענה ייחודי לקהילת החוקרים במדינת ישראל, ומטרתה לוודא שכלכלת ישראל תישאר כלכלה המבוססת על חדשנות- סטארט אפ ניישן, גם בעוד 10-20 שנה.


מדינת ישראל הינה מדינה אשר כלכלתה מבוססת על החדשנות הטכנולוגית והקדמה המדעית. ככזאת, ההשקעה הנדרשת בכל שלבי המחקר- מהמחקר הבסיסי הנעשה באקדמיה, דרך הקשר בין האקדמיה והתעשייה ועד למחקר התעשייתי המוכוון כלכלית, חייבת להיות גבוהה ומוכוונת שלב. כבכל המדינות המפותחות, השלב של הבסיסי מקבל מענה באמצעות קרנות בינלאומיות גדולות ועתירות תקציבים, והשלב התעשייתי מקבל מענה באמצעות השקעה של חברות עסקיות בתעשייה. בכל המדינות המפותחות, אשר דומות במאפייניהן למדינת ישראל, קיים מענה ייחודי לשלב הביניים, אשר נקרא בעגה המקצועית כ"עמק המוות" של המחקר, שכן האינטרס להשקעה בו הוא לא של האקדמיה ועדיין לא של התעשייה. דבר היוצר מצב בו תחומים חדשים, העשויים להיות בעלי ערך מדעי ו/או כלכלי משמעותי, אך עדיין אין להם "שוק" תעשייתי, ואשר נדרש בהם מחקר מדעי-יישומי או מחקר הנדסי, אינם נחקרים דיים או בכלל.


הפתרון אשר הוחלט עליו על ידי שר המדע, הטכנולוגיה והחלל לשעבר, יעקב פרי, וזאת לאחר מחקר השוואתי בינלאומי נרחב, הינו הקמתה של קרן ממשלתית ייעודית למחקר יישומי והנדסי. הקרן, אשר היקפה בשלב הסופי יעמוד על 150 מיליון שקל בשנה, החלה לעבוד באופן משמעותי כבר בשנת התקציב 2014, בהקצאה ראשונית חסרת תקדים של 30 מיליון ₪. הקמת הקרן מהווה בשורה לקהילת החוקרים בישראל בכלל, ולקהילת חוקרי ההנדסה, והמכללות להנדסה בפרט. בין מטרותיה: הגדלת מספר החוקרים בתחום, ושיפור איכותם, חיזוק המחקר המדעי-יישומי וההנדסי בישראל, קידום החדשנות בתעשייה הישראלית עתירת הידע, חיזוק המחקר והחדשנות, בכדי לשפר את הפריון של העובד הישראלי בתעשייה המסורתית.

 

לכל הרפורמות בנושא מדע, טכנולוגיה וחלל

 

רפורמות נוספות