הצטרפו אלינו!

הקמת מחוז ממלכתי חרדי במערכת החינוך

פתיחת בתי ספר ממלכתיים חרדים ראשונים אשר יובילו לשיח משמעותי ופורץ דרך עם הקהילה החרדית.


'יש עתיד' מאמינה כי השתלבות בשוק העבודה היא המפתח ליצירת חברה שוויונית יותר, בה כולם נושאים בנטל וערבים זה לזה. על מנת לצייד את הדור הצעיר בכלים הדרושים להשתלבות בשוק העבודה, הוביל שר החינוך לשעבר, שי פירון, תכנית אסטרטגית כוללת להסדרת החינוך החרדי, במסגרתה הוקם מחוז ממלכתי חרדי במערכת החינוך.

 

משמעות הקמתו של מחוז ממלכתי חרדי היא כי תכני הלימוד, הפיקוח על איכות ההוראה ועל מעבר כספי התמיכה במוסדות, יהיו מפוקחים כולם וישלטו על ידי משרד החינוך. כ-56 מוסדות חינוך חרדיים צורפו לחינוך הציבורי, ועוד עשרות רבות של בתי ספר וגני ילדים הביעו עניין להצטרף.

 

בנוסף, נחתם הסכם פורץ דרך עם רשת מעיין החינוך התורני, במסגרתו ילמדו בתי הספר של הרשת לימודי ליב"ה באופן מלא וייבחנו במבחני המיצ"ב ובמבחנים הבינלאומיים, בוטל "חוק נהרי", שכתוצאה מביטולו חוזק החינוך הציבורי ונחסכו כ-400 מיליון שקלים מתקציבי השלטון המקומי.

 

במסגרת הקמת המחוז אף הופחת התקציב למוסדות הפטור, מוסדות חרדיים שאינם את מלמדים את מקצועות הליב"ה, כפי שקובע התיקון לחוק לימוד חובה, וקוצצו 20 מיליון שקלים ממוסדות חרדיים שאינם מלמדים את מקצועות הליב"ה- ברשתות החינוך "אל המעיין" והחינוך העצמאי (ש"ס ואגודה). במקביל התחילה הכשרתם של 1,075 מורים למוסדות החינוך החרדיים.

 

לשם קידום יעד זה הוקצו כ- 50 מיליון שקלים, כאשר 10 מיליון שקלים הוקצו כבר בשנת הלימודים הקודמת (תשע"ד) ועוד כ- 40 מיליון שקלים, בשנת הלימודים הנוכחית (תשע"ה).

 

לכל הרפורמות בחינוך

רפורמות נוספות