הצטרפו אלינו!

הקטנת הצפיפות בכיתות

יישום המלצות הועדה המיוחדת שמינה שר החינוך לפתרון הצפיפות בכיתות הלימוד.


הצפיפות בכיתות אינה מאפשרת מתן יחס אישי לתלמיד ומקשה על קיום מהלך שיעור תקין. על מנת להקל על מצוקה זו הקים שר החינוך לשעבר, שי פירון, וועדה לבחינת הנושא. מעבר לממצאים שנבדקו, המראים כי צמצום מספר הילדים בכיתה עתיד להביא להעלאת רמת הוראה, נמצאו גם מחקרים רבים ששמו דגש על הקשר בין איכות ההוראה, והיחס המספרי בין מורה לתלמידים.


מכיוון שהורדת מספר התלמידים בכיתה מצריכה להגדיל את כמות הכיתות, מהלך שאינו מתאפשר פיסית ברשויות ובבתי ספר רבים, שאין אפשרות להגדיל את שטחם, הועלה פתרון אופטימאלי, שלוקח בחשבון גם את בעיית הקצאת התקציב הדרוש, לצורך שינוי היחס בין המורה לתלמידים בכיתה.


משרד החינוך תכנן להפעיל תכנית לשילובם של סטודנטים להוראה בכיתות, כחלק מתהליך הכשרתם. צעד זה היה מספק מענה לצרכים רבים שהועלו, בכך שבכל כיתה יהיו 2 מורים מלווים. תוספת זו של מורים היתה מאפשרת  להעניק יחס אישי רב יותר, להתמודד עם גודל הכיתה, לתת מענה לתלמידים מתקשים מול חזקים ואף ללמד כשהכיתה מפוצלת, אם באפשרות בית הספר לספק מקום לכך.

 

ישומן של המלצות אלו נעצר בשל החלטת ראש הממשלה לפרק את הממשלה ולהוביל לבחירות מוקדמות.

התקדמות החוק
  • הצעה
  • אישור ממשלה
  • קריאה טרומית
  • קריאה ראשונה
  • ועדות
  • קריאה שנייה
  • קריאה שלישית
  • חוק

רפורמות נוספות