הצטרפו אלינו!

הצעות אי האמון יוגשו באופן קונסטרוקטיבי

מגישי אי האמון יצטרכו להציג אופציה לממשלה חלופית שתזכה לאמון הכנסת. במקרה שבו לא תביע הכנסת אמון בממשלה החדשה תמשיך הממשלה הקודמת לכהן בתפקידה ולא יתקיימו בחירות חדשות.


'יש עתיד' חרטה על דגלה את המלחמה בחוסר היציבות השלטונית וביכולתן של קבוצות אינטרסים להפעיל מנגנוני סחיטה על מנת לקדם את עצמן.
בזכות חוק המשילות שיזמה וקידמה המפלגה, בהובלת ח"כ רונן הופמן, הצעות האי-אמון יוגשו באופן קונסטרוקטיבי. משמעות הדבר היא שחברי הכנסת שיגישו הצעות אי אמון יצטרכו להציג אופציה ממשית לממשלה חלופית שתזכה לאמון הכנסת באותה הצבעה. במקרה שבו לא יהיה רוב להצעת אי-האמון והכנסת לא תביע אמון בממשלה החדשה, תמשיך הממשלה הקודמת לכהן בתפקידה ולא יתקיימו בחירות חדשות.


צעד זה יצמצם את האפשרות לבחירות שלא במועדן כתוצאה מתרגילים פוליטיים וניסיונות לסחטנות פוליטית, וימנע הדחה של ממשלה, אלא אם כן ישנה חלופה ריאלית וממשית. במקביל יהפוך את כלי הצעת אי האמון לאפקטיבי יותר. יודגש כי שינוי זה אינו פוגע ביכולתה של האופוזציה להביא לפיזור הכנסת באמצעות העברת חוק לפיזורה, אשר מביא להקדמת הבחירות. בכך נשמר האיזון בין ההכרח לשמר את יכולת המשילות לבין יכולתה של האופוזיציה למלא את תפקידה כראוי.


בכך, מממש חוק המשילות את התחייבותה המרכזית של 'יש עתיד' לבוחריה  לצמצם את גודל הממשלה, להעלות את אחוז החסימה, ולקדם אי אמון קונסטרוקטיבי. באמצעות החוק מתקיימות הבטחות אלה. תוך שמירה על חוסנן של הממשלות וסיוע בהגברת היציבות ובהבטחת המשכיות.

 

לכל הרפורמות בנושא שינוי שיטת הממשל

התקדמות החוק
  • הצעה
  • אישור ממשלה
  • קריאה טרומית
  • קריאה ראשונה
  • ועדות
  • קריאה שנייה
  • קריאה שלישית
  • חוק

רפורמות נוספות