הצטרפו אלינו!

הצמדת קצבאות הסיעוד לקשישים ונכים להעלאת שכר המינימום

במסגרת העלאת שכר המינימום, ועל מנת לספק פתרון לקשישים או נכים המעסיקים עובד סיעודי, נתקבלה דרישתה של ח"כ קארין אלהרר להתנות את העלאת שכר המינימום בעדכון תואם של קצבת הסיעוד לקשישים ולנכים.

כמו כן, נקבע כי אנשים עם מוגבלות המעסיקים עובדים סיעודיים, לרבות ילדים עם מוגבלויות קשות, יפוצו על העלייה בעלות ההעסקה.


אזרחים המוגדרים סיעודיים זכאים כיום לקצבת שירותים מיוחדים (שר"מ) שמטרתה לסייע במימון העסקתו של עובד סיעודי. כבר היום מסתכמת עלות ההעסקה של העובד בכ-7,000 ש"ח בחודש, בעוד שהקצבה המקסימלית עומדת על 4,500 ש"ח בלבד. את הפער העצום הזה מכסים האזרחים הסיעודיים בקושי רב מקצבאות הנכות, מחסכונות פרטיים או בסיוע של קרובים. בדומה לכך, מתקשים גם קשישים הזכאים לקצבת סיעוד וילדים הזכאים לגמלת ילד נכה לממן את העסקתם של העובדים הסיעודיים ונמצאים במאבק יום יומי על יכולתם לחיות בכבוד ולהתגורר בקהילה. עליית שכר המינימום שתאושר היום במליאת הכנסת תחול גם על העובדים הזרים. על כן, בכדי למנוע פגיעה נוספת באותן אוכלוסיות חלשות ממילא, דרשה ח"כ אלהרר לעדכן בהתאם לעליית שכר המינימום את קצבאות השר"מ, הסיעוד וגמלת ילד נכה הניתנות לאזרחים סיעודיים לצורך העסקתם העובדים.

על פי נתוני הביטוח הלאומי, בישראל חיים כיום כ-160,000 קשישים הנעזרים בעובד סיעודי המסייע להם בביצוע פעולות היום יום. כמו כן, מעסיקים עובדים סיעודיים גם כ-4,700 בוגרים וכ-830 ילדים עם מוגבלויות קשות. 

 

לכל הרפורמות ברווחה

רפורמות נוספות