הצטרפו אלינו!

הפחתת מכסים בייבוא מוצרי חלב ובשר

ביטול המכס על ייבוא עגלים ופתיחת מכסה משמעותית פטורה ממכס לייבוא בשר טרי, פתיחת מכסות ייבוא פטורות ממכס בגבינות קשות, יוגורט ועוד בהיקף של אלפי טונות בשנה.


'יש עתיד' פועלת להיאבק ביוקר המחייה, תחתיו נאנק מעמד הביניים, שעובד, משרת בצבא ומשלם מיסים ונושא בעיקר הנטל. בשנה ושמונת החודשים האחרונים נקטנו צעדים רבים כדי להיאבק ביוקר המחיה ולהקל על נטל התשלומים בתחומים רבים ומגוונים.

 

במסגרת הצעדים בהם נקט שר האוצר לשעבר, יאיר לפיד להגברת התחרותיות, בוטל המכס על ייבוא חלב ובשר.
מוצרי החלב והבשר מהווים למעלה מ-17% מהוצאות משפחה על מזון שעומדות על כ-2,251 ₪ בממוצע חודשי. פלחי שוק אלה מאופיינים במחירים גבוהים ביחס לעולם שנובעים מכשלי שוק, ממכסי יבוא, מדרישות רגולטוריות ככשרות ומהיעדר תחרות במספר מקטעים המרכיבים את שרשרת הייצור של חלב ובשר בקר.


במסגרת החלטה זו, בוטל המכס על ייבוא עגלים, נפתחה מכסה משמעותית פטורה ממכס לייבוא בשר טרי, ונפתחו מכסות ייבוא פטורות ממכס בגבינות קשות, יוגורט ושמנת בהיקף של אלפי טונות בשנה, המהוות כ-20% מסך הצריכה של מוצרים אלה בשוק החלב.


גובש מנגנון חדש לחלוקת מכסות בכדי להבטיח שההטבה אכן תגיע לצרכן ותעודד הבאת מוצרים זולים יותר, ננקטו צעדים להגברת התחרות בשוק המקומי, הכוללים מסלול תמיכה במחלבות מקומיות, שיגדילו את היקף ומגוון המוצרים שהן מייצרות, וניתנה תמיכה להתייעלות במגזר החקלאי.

 

לכל רפורמות יוקר המחייה

רפורמות נוספות