הצטרפו אלינו!

הענקת דמי לידה לגבר שאשתו אינה יכולה לטפל בילד

השינוי יגביר את השוויון ויאפשר גם למשפחות בהן אישה עם מוגבלות, להביא ילדים מבלי לחשוש לעתידן הכלכלי.

אחת מהצעות החוק שיזמה ח"כ קארין אלהרר מ'יש עתיד', מתקנת עיוות קיים בחוק הביטוח הלאומי ומשנה אותו באופן שיעלה בקנה אחד עם חוק עבודת נשים. הצעת החוק מציעה להעניק דמי לידה, ולא רק חופשה כפי שקובע החוק כיום, לבן הזוג במקרים בהם בת הזוג אינה מסוגלת לטפל בילד מחמת מוגבלות או מחלה, כולל מוגבלויות שנגרמו כתוצאה מהלידה. זאת ללא קשר ותלות לזכאות בת הזוג לדמי לידה.


חוק הביטוח הלאומי כיום אינו מאפשר קבלת דמי לידה לבן הזוג במקרים בהם בת הזוג אינה זכאית לדמי לידה מלכתחילה. חוסר ההלימה שבין חוק הביטוח הלאומי לחוק עבודת נשים מהווה פגיעה בזכות לביטחון סוציאלי של אותן משפחות, ואף אינו תואם את טובת הילד. יוזמתה של ח"כ קארין אלהרר, אחת מיני יוזמות רבות שנועדו לשפר את מעמדם של המוגבלים ונזקקים בחברה, נועדה לתקן מצב זה ולאפשר לאותן משפחות להתקיים בכבוד, במקביל לרווחה ליולדת הסובלת ממוגבלות.


ההצעה עברה קריאה שלישית. השלמת החקיקה נעצרה נוכח החלטת ראש הממשלה לפרק את הממשלה ולצאת לבחירות מוקדמות.

 

לכל הרפורמות עבור נשים

התקדמות החוק
  • הצעה
  • אישור ממשלה
  • קריאה טרומית
  • קריאה ראשונה
  • ועדות
  • קריאה שנייה
  • קריאה שלישית
  • חוק

רפורמות נוספות