הצטרפו אלינו!

העלאת אחוז החסימה

בכדי לעודד קיומן של מסגרות פוליטיות רחבות הועלה אחוז החסימה מ-2% ל-3.25% מכלל הקולות הכשרים בבחירות לכנסת.


אחד הצעדים המשמעותיים שהביא חוק המשילות, אותו יזמה וקידמה מפלגת 'יש עתיד', בהובלת ח"כ רונן הופמן, הוא העלאת אחוז החסימה, מהלך שיעודד מסגרות פוליטיות רחבות. מיום הקמת הכנסת, מעולם לא היו בה פחות מעשר מפלגות, ובדרך כלל הרבה יותר. מצב זה, בו רסיסי מפלגות מתחרים ביניהם על ליבו של אותו ציבור, גורם במקרים רבים להקצנה, למאבקים פנימיים, לראייה לא ממלכתית של תפקידי הכנסת והממשלה, ויש לו חלק בהקמתן של ממשלות רחבות ובזבזניות בשל הצורך לחלק נתחי שלטון למפלגות רבות. העלאת אחוז החסימה תמנע זאת.


אחוז החסימה בישראל נמוך יחסית לעולם. אחוז חסימה של 4% ניתן למצוא במדינות דמוקרטיות כשוודיה, נורבגיה, איטליה ואוסטריה. אחוז החסימה הנמוך מאפשר למפלגות קטנטנות לקבל כוח בלתי פרופורציונאלי לגודלן האמיתי, ויוצר מערכת פוליטית משוסעת, שמובילה להקצנה ולבידול. זאת מכיוון שמפלגות קטנות שמתמודדת על אותו קהל בוחרים נוטות להתחרות זו בזו ולהקצין את עמדתן בכדי לייצר בידול ולמשוך בוחרים מאותו הפלח. חוק המשילות מעלה את אחוז החסימה בצורה שקולה ומדודה, באופן שמבטיח איזון בין הצורך בייצוגיות לבין הצורך בכושר המשילות.


חוק המשילות מממש את התחייבותה המרכזית של 'יש עתיד' לבוחריה לצמצם את גודל הממשלה, להעלות את אחוז החסימה, ולקדם אי אמון קונסטרוקטיבי. באמצעות החוק יוגבר החוסן של ממשלות ויסייע בהגברת היציבות השלטונית.

 

לכל הרפורמות בנושא שינוי שיטת הממשל

התקדמות החוק
  • הצעה
  • אישור ממשלה
  • קריאה טרומית
  • קריאה ראשונה
  • ועדות
  • קריאה שנייה
  • קריאה שלישית
  • חוק

רפורמות נוספות