הצטרפו אלינו!

הסדרת הסדרי החוב בשוק ההון

כדי לעצור את שיטת התספורות האוטומטיות, שהתקיימה ללא פיקוח וללא שקיפות, על חשבון הפנסיה של כולנו.

שלטון איכותי הוא קודם כל שלטון שבכל פעולה שהוא עושה יש לו רק אינטרס אחד: טובת האזרח. במשך שנים התנהל כאן משחק לא הוגן שאפשר לשכבה דקה של טייקונים ובעלי הון לבצע "תספורות" בהסדרי החוב שלהם, ולהתעשר על חשבון רווחתו של כלל הציבור.


מנתונים שנאספו במשרד מבקר המדינה בתחום הסדרי החוב וה"תספורות", עולה כי בין השנים 2008 עד 2011 בוצעו בישראל 94 הסדרי חוב בשוק איגרות החוב, בסכום כולל עצום של 21 מיליארד שקלים.


שר האוצר לשעבר, יאיר לפיד, הכריז מלחמה ב"תספורות", המהוות גזל כספי הציבור, והקים וועדה לבחינת התהליכים לעריכת הסדרי החוב במשק, בראשות מנכ"לית משרד האוצר, יעל אנדורן. תפקיד הוועדה היה לקבוע כללי משחק ברורים שיסדירו את האופן בו פועלים כלל השחקנים ויאפשרו תמחור נכון של החוב.


הוועדה יצרה כללי משחק חדשים בשוק האשראי ובטיפול בחברה בקשיים, המכוונים ליצור מצב בו קיימת וודאות בקרב כל הצדדים- החברה, הנושים ובעלי העניין האחרים בחברה, ביחס לתהליך הטיפול בכשל של החזר חוב. חיזוק הוודאות יבטיח התנהלות מיטבית מצד כל השחקנים בשוק בכל שלבי ניהול האשראי השונים. בנוסף, גיבשה הוועדה המלצות המתייחסות לשלב הקצאת האשראי ותמחורו. הכללים מתייחסים לשיפור תהליך ניהול האשראי ולהפחתת ההוצאות הקשורות בו. עוד קבעה הוועדה כי ימונה מנהל חוב, שייהנה מסמכויות נרחבות.


יישום ההמלצות, אמור היה להביא לשינוי יסודי בשוק האשראי בישראל, להקצאת אשראי יעילה יותר, לתמחור חוב נכון יותר, לשמירה על כספי החוסכים והמפקידים המנוהלים בידי הגופים הפיננסיים, ולהגברת אמון הציבור במערכות אלה, אולם הוא נעצר בשל החלטת ראש הממשלה לפרק את הממשלה ולהוביל לבחירות מוקדמות.
 

מה עוד עשינו? לכל הרפורמות

רפורמות נוספות