הצטרפו אלינו!

הנגשת שירותי הבריאות לכל אזרחי המדינה

הסדרת התקנות להנגשת מקומות המספקים שירותי בריאות במסגרת הבריאות הממלכתית כך שיותאמו לשירות אנשים עם מוגבלויות. הנגשה לשונית של תרופות.

כחלק ממטרתה של 'יש עתיד' לספק לכלל הציבור שירותי בריאות ציבורית נאותים וראויים, קידמה שרת הבריאות לשעבר, יעל גרמן את הסדרת התקנות להנגשת מקומות המספקים שירותי בריאות לאנשים עם מוגבלויות.


התקנות כוללות, בין היתר; הוראות בדבר חובת ביצוע נגישות, אופן ביצוע התאמת נגישות בשירותי הבריאות ותחזוקתן, התאמות נגישות למוסדות הבריאות ובתוכן (התגברות על הפרשי גובה, אמצעים לאיתור, אזהרה והכוונה, מתקני תברואה נגישים, יחידות אשפוז מיוחדות, שילוט, אקוסטיקה ועוד).

משרד הבריאות ויחידות הסמך, לרבות בתי-חולים, קופות החולים ומגוון השירותים הניתנים מתוקף חוק ביטוח בריאות ממלכתי כלולים בחובה זו.

רפורמות נוספות