הצטרפו אלינו!

המשך הכשרת מורים ומפקחים ללימודי ליב”ה במגזר החרדי

'יש עתיד' מאמינה כי השתלבות בשוק העבודה היא המפתח ליצירת חברה שוויונית יותר, בה כולם נושאים בנטל וערבים זה לזה.

על מנת לצייד את הדור הצעיר בכלים הדרושים להשתלבות בשוק העבודה, הוביל שר החינוך לשעבר, שי פירון, תכנית אסטרטגית כוללת להסדרת לימודי הליב"ה בחינוך החרדי. לצורך העברת התכנים, במסגרת לימודי הליב"ה, התחילה בשנת הלימודים תשע"ה הכשרתם של 1,075 מורים למוסדות החינוך החרדיים.

 

לשם קידום יעד זה הוקצו כ- 50 מיליון שקלים, כאשר 10 מיליון שקלים הוקצו כבר בשנת הלימודים הקודמת (תשע"ד) ועוד כ- 40 מיליון שקלים, בשנת הלימודים הנוכחית (תשע"ה).

 

יוזמה זו מהווה חלק מתכנית אסטרטגית כוללת להסדרת פעילות החינוך החרדי שהוביל שר החינוך לשעבר, שי פירון, במסגרתה הצטרפו 56 מוסדות חינוך חרדיים לחינוך הציבורי ועוד עשרות בתי ספר וגני ילדים הביעו עניין להצטרף, הסכם פורץ דרך עם רשת "מעיין החינוך התורני", במסגרתו ילמדו בתי הספר של הרשת לימודי ליב"ה באופן מלא וייבחנו במבחני המיצ"ב ובמבחנים הבינלאומיים. בנוסף, בוטל "חוק נהרי", שכתוצאה מביטולו נחסכו כ-400 מיליון שקלים מתקציבי השלטון המקומי, הופחת התקציב למוסדות הפטור ונעשה קיצוץ של כ-20 מיליון שקלים למוסדות חרדיים שאינם מלמדים את מקצועות הליב"ה, בהתאם לתיקון חוק לימוד חובה.

 

תכנית הכשרת המורים צפויה הייתה להתרחב ולהכשיר מורים רבים נוספים, שהיו מאפשרים את התשתית להכנסת בתי ספר נוספים לתכנית לימודי הליבה. עם זאת, הכשרה זו נעצרה בשל החלטת ראש הממשלה לפרק את הממשלה ולהוביל לבחירות מוקדמות.

הרחבת היקף עבודת הסייעות הרפואיות לתלמידי החינוך הרגיל הסובלים מלקויות בריאות גם במהלך חופשת הקיץ.

 

כחלק מתפיסתה הכוללת של 'יש עתיד' לשילוב אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקהילה, בכל התחומים, החליט שר החינוך לשעבר, שי פירון, לממן עבור 1,500 התלמידים במערכת החינוך היום, הנזקקים לטיפול פולשני בשגרה (סוכרת נעורים) ולהשגחה בשל מצבם הבריאותי (רגישויות למזון, חולי אפילפסיה) סייעות צמודות גם במהלך חודש יולי, כך שיוכלו להשתתף בקייטנות המפוקחות על ידי המשרד.


הרחבת היקף עבודת הסייעת תאפשר לילדים אלה כמו לילדים הרגילים ליהנות מחופשת הקיץ בקייטנות, באתרי הטבע ובאתרי מים, וכן תאפשר להוריהם לנהל מסגרת עבודה מסודרת.
לצד השינוי בנושא הסייעות הרפואיות, הנחה שר החינוך, כי גם הסייעות של החינוך המיוחד תלווינה את התלמידים הזכאים לליווי, בפעילויות החוץ של הקייטנות המפוקחות.
הרחבת היקף עבודת הסייעת תעניק שוויון הזדמנות אמיתי לאוכלוסיית התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים, בכך שתאפשר לילדים אלה כמו לילדים הרגילים ליהנות מחופשת הקיץ בקייטנות, באתרי הטבע ובאתרי מים, וכן תאפשר להוריהם לנהל מסגרת עבודה מסודרת. משרד החינוך בראשותו של שי פירון ראה עצמו מחויב לילדים בבית הספר ומחוצה לו. 

 

הרחבת תכנית זו נעצרה בשל החלטת ראש הממשלה לפרק את הממשלה ולהוביל לבחירות מוקדמות.

 

לכל הרפורמות בחינוך

התקדמות החוק
  • הצעה
  • אישור ממשלה
  • קריאה טרומית
  • קריאה ראשונה
  • ועדות
  • קריאה שנייה
  • קריאה שלישית
  • חוק

רפורמות נוספות