הצטרפו אלינו!

הכשרת מורים ומפקחים ללימודי ליב”ה במגזר החרדי

'יש עתיד' מאמינה כי השתלבות בשוק העבודה היא המפתח ליצירת חברה שוויונית יותר, בה כולם נושאים בנטל וערבים זה לזה.

על מנת לצייד את הדור הצעיר בכלים הדרושים להשתלבות בשוק העבודה, הוביל שר החינוך לשעבר, שי פירון, תכנית אסטרטגית כוללת להסדרת לימודי הליב"ה בחינוך החרדי. לצורך לימוד התכנים, במסגרת לימודי הליב"ה, התחילה בשנת הלימודים תשע"ה הכשרתם של 1,075 מורים למוסדות החינוך החרדיים.

 

לשם קידום יעד זה הוקצו כ- 50 מיליון שקלים, כאשר 10 מיליון שקלים הוקצו כבר בשנת הלימודים הקודמת (תשע"ד) ועוד כ- 40 מיליון שקלים, בשנת הלימודים הנוכחית (תשע"ה).

 

יוזמה זו מהווה חלק מתכנית אסטרטגית כוללת להסדרת פעילות החינוך החרדי שהוביל שר החינוך לשעבר, שי פירון, במסגרתה הצטרפו 56 מוסדות חינוך חרדיים לחינוך הציבורי ועוד עשרות בתי ספר וגני ילדים הביעו עניין להצטרף. עוד נחתם הסכם פורץ דרך עם רשת "מעיין החינוך התורני", במסגרתו ילמדו בתי הספר של הרשת לימודי ליב"ה באופן מלא וייבחנו במבחני המיצ"ב ובמבחנים הבינלאומיים. בנוסף, בוטל "חוק נהרי", שכתוצאה מביטולו נחסכו כ-400 מיליון שקלים מתקציבי השלטון המקומי, הופחת התקציב למוסדות הפטור ונעשה קיזוז של כ20 מיליון שקלים מהתקצוב למוסדות חרדיים שאינם מלמדים את מקצועות הליב"ה, בהתאם לתיקון חוק לימוד חובה.

רפורמות נוספות