הצטרפו אלינו!

הכללת אפליה בשל נטייה מינית וזהות מגדרית בחוק הפרשנות

'יש עתיד' דוגלת בשוויון מלא, תומכת בקהילה הגאה, ונלחמת על הזכויות הקהילה והשוויון שלה בפני החוק, והיא פועלת בכל תחום על מנת לחזק אוכלוסיות שזכויותיהן הבסיסיות נפגעו.

יו"ר סיעת 'יש עתיד, ח"כ עפר שלח יזם הצעת חוק הקובעת כי בכל מקום בחוק שאוסר על אפליה, האיסור יחול גם נגד אפליה על רקע נטייה מינית או זהות מגדרית.


הצעת החוק קובעת לראשונה בחוק איסור אפליה נגד ״זהות מגדרית״ וחלה על כל החוקים הקיימים בישראל. הצעת החוק אושרה בקריאה טרומית אך השלמת הליך החקיקה נעצרה בשל החלטת ראש הממשלה לפרק את הממשלה ולהוביל לבחירות מוקדמות.

 

לכל הרפורמות עבור הקהילה הגאה

התקדמות החוק
  • הצעה
  • אישור ממשלה
  • קריאה טרומית
  • קריאה ראשונה
  • ועדות
  • קריאה שנייה
  • קריאה שלישית
  • חוק

רפורמות נוספות