הצטרפו אלינו!

החזרת החינוך המקצועי

הוקצו 70 מיליון שקלים להגדלת תקציב המכללות הטכנולוגיות ב-70% ולהשקעה בחינוך הטכנולוגי, על מנת להעניק אפשרות שוויונית לכל ילד ללמוד בהתאם ליכולותיו.

ב-2015 אמורים היו לקום 5 בתי ספר טכנולוגים מקצועיים וכן פתיחתם של 5 מסלולים מקצועיים-טכנולוגים בבתי הספר הקיימים.


'יש עתיד' רואה בממשלה האחראית על מתן שוויון הזדמנויות, על רווחתם, ועל מיצוי הפוטנציאל האישי של כלל אזרחיה. כחלק מתפיסה זו הקצה שר החינוך לשעבר, שי פירון, כ-70 מיליון שקלים להגדלת תקציב המכללות הטכנולוגיות ב-70% ולהשקעה בחינוך הטכנולוגי. זאת על מנת להעניק אפשרות שוויונית לכל ילד ללמוד בהתאם ליכולותיו. 


במסגרת זו, ב-2015 היו אמורים להיות משודרגים חמישה בתי ספר קיימים לבתי ספר מקצועיים, בתחומי הרכב, בניה, מלונאות ורתכות. זאת בשיתוף ובתיאום עם התאחדות התעשיינים והאיגודים המקצועיים הרלוונטיים. כחלק מהפרויקט, שכלל שיתופי פעולה גם עם משרדי רה"מ והכלכלה והתאחדות התעשיינים, עתידים היו לקום 4 מרכזי הכשרה בתחומי הבניין, המלונאות, הרתכות והחקלאות.


נתונים מראים כי כ-80% מקרב התעשיינים בישראל מדווחים על קושי בגיוס של עובדים מקצועיים. זאת בעיקר על רקע המחסור במסגרות הכשרה מתאימות ודעיכת החינוך המקצועי בשלושת העשורים האחרונים. השאיפה היא ליצור מסלול חינוך מגוון, שיציב את מערכת החינוך המקצועית כחלופה אטרקטיבית וראויה, על מנת לכל תלמיד בישראל את המסלול הייחודי לו.

התקדמות החוק
  • הצעה
  • אישור ממשלה
  • קריאה טרומית
  • קריאה ראשונה
  • ועדות
  • קריאה שנייה
  • קריאה שלישית
  • חוק

רפורמות נוספות