הצטרפו אלינו!

הוספת תקנים לרופאים עולים

'יש עתיד' מחויבת למתן שירותים איכותיים ויעילים לאזרחי המדינה, בניהם מערכת בריאות ציבורית עם מיטב הרופאים וביחס נכון של רופא-מטופל, ומחוייבת לסיוע להשתלבות העולים החדשים בחברה ולקליטתם ברמה המקצועית והכלכלית.

שרת הבריאות לשעבר, יעל גרמן, הביאה להוספת 50 תקנים ייעודיים לרופאים עולים חדשים, לצורך ביצוע התמחות במקצועות שלמדו בחו"ל.


רבים מקרב הרופאים שהם עולים חדשים, מתקשים להתקבל להתמחות בישראל, למרות שרכשו את השכלתם בארצות המוצא שלהם, ואף צברו שם ניסיון רב בתחום התמחותם. כתוצאה מכך, רבים מהם נאלצים לעבור התמחות חדשה, בתחומים הנדרשים במערך הרפואה בארץ. חלקם נותרים ללא תעסוקה והופכים לרופאים שאינם מומחים ואינם מתמחים.


50 התקנים שהוקצו למטרה זו יאפשרו כעת לרופאים בעלי התמחות, שצברו ניסיון רב בארץ מוצאם להמשיך ולעסוק במקצועם גם בישראל, ובכך להשתלב ולתרום לשוק העבודה בישראל, במקביל לשיפור מערכת הבריאות הציבורית, שתזכה למספר רב יותר של רופאים מוסמכים ובעלי ניסיון.

רפורמות נוספות