הצטרפו אלינו!

הגדלת סמכויות המפקח על המחירים

'יש עתיד' רואה במדינה אחראית לספק לאזרחיה את השירותים הטובים ביותר, לדאוג לרווחתם ולאפשר להם להתפרנס ולחיות בכבוד.

כחלק מתכנית רחבה להורדת יוקר המחייה, קידם שר האוצר לשעבר, יאיר לפיד, יוזמה להגדלת סמכויות המפקח על המחירים.


חוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, המגדיר את סמכויות ועדת המחירים והמפקחים במשרדי הממשלה להטיל פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, לא תוקן זמן רב, ובמהלך השנים האחרונות התגלו מספר סוגיות שבהן החוק אינו מטפל באופן מיטבי. שר האוצר לשעבר, יאיר לפיד, פעל לבצע בו מספר שינויים על מנת להתאים אותו למציאות הכלכלית הנוכחית.


במסגרת התיקון לחוק הוצע להרחיב באופן משמעותי את סמכות המפקח על המחירים וועדת המחירים, לדרוש מידע הנדרש לצורך הפיקוח, גם בנוגע למצרכים ושירותים שאינם מפוקחים, על מנת שניתן יהיה להורות ליצרן או קמעונאי לקיים מערכת חשבונאית שתאפשר בדיקה נפרדת של מצרכים, שירותים או מגזרי פעילות שונים. בנוסף, על פי ההצעה יוסמכו המפקח או הועדה להורות על הורדת מחירו של מוצר.


יוזמה זו להרחיב את הסמכויות, הייתה מאפשרת בדיקה קלה ויעילה יותר של חברות ויצרנים, איתור מוקדים מונופוליסטים הגורפים רווח לא הוגן על חשבון הצרכנים, אולם היא לא יצאה אל הפועל בשל החלטת ראש הממשלה לפרק את הממשלה ולהוביל לבחירות מוקדמות.

 

מה עוד עשינו? לכל הרפומות

רפורמות נוספות