הצטרפו אלינו!

הגדלת השתתפותם של עסקים קטנים ובינוניים במכרזי ממשלה

צמצום החסמים העומדים בפני עסקים קטנים ובינוניים להשתתפות במכרזים וברכש הממשלתי, כדי להבטיח שהמכרזים לא כוללים תנאים מיותרים, או מוטים לטובת חברות גדולות, באופן שעלול להוות חסם בפני עסקים קטנים ובינוניים.


החשבת הכללית באוצר הוסמכה להתערב בזמן אמת במכרזים ממשלתיים ככל שתימצא בהם אפליה כלפי עסקים קטנים ובינוניים.


עסקים קטנים והבינוניים הם אמנם עמוד השדרה של הכלכלה, אך הם גם המגזר המוזנח והחבוט ביותר. במקום שהמדינה תסייע להם לשגשג ולהתפתח, על מנת שיוכלו להעסיק עובדים נוספים ולפרנס משפחות חדשות, היא מערימה עליהם קשיים ומכשילה אותם. בתחרות אל מול חברות הענק במכרזים שמוציאים משרדי הממשלה, הולכים העסקים הקטנים והבינוניים לאיבוד.


בהנחיות שפרסם שר האוצר לשעבר, יאיר לפיד, לכל משרדי הממשלה הוגדרו הצעדים שיש לנקוט בהם כדי להביא לצמצום החסמים העומדים בפני עסקים קטנים ובינוניים להשתתפות ברכש הממשלתי.


המטרה היא להבטיח שהמכרזים לא כוללים תנאים מיותרים, או מוטים לטובת חברות גדולות, שעלולים להוות חסם בפני עסקים קטנים ובינוניים. שאפשרנו לפצל עבודות במכרז לאשכולות של "מיכרזונים" קטנים יותר, שמתאימים לעסקים קטנים, הגברנו את הנגישות למידע ואת השקיפות במכרזים והסמכנו את החשבת הכללית להתערב בזמן אמת במכרזים ממשלתיים ככל שנמצאה בהם אפליה כלפי עסקים קטנים ובינוניים.

 

לכל הרפורמות עבור עסקים קטנים

רפורמות נוספות