הצטרפו אלינו!

הגדלת הערבויות ליצואנים

הרחבת קרן "אשרא" המעניקה ערבויות ליצואנים בכדי לסייע ליצואנים בהרחבת עסקיהם בשוק הגלובלי.

'יש עתיד' מאמינה כי תפקידה של המדינה לספק ליצואנים, המהווים חלק משמעותי בפעילות המשק הישראלי, את התנאים הנוחים ביותר ולתמוך בהם ככל יכולתה. הסכם הגדלת הערבויות ליצואנים, שקידם שר האוצר לשעבר, יאיר לפיד, מבטא את מחויבותו לקידום המשק הישראלי ולתמיכה בעסקים, ונועד לסייע ליצואנים להרחיב את פעילותם, להתמודד עם התחרות הבין לאומית ושער הדולר הנמוך, ולהמשיך להוביל את התעשייה הישראלית קדימה.


בין היוזמות לסיוע ליצואנים, אושרה תוספת למסגרת הערבות של כ550 מיליון דולרים לחברת 'אשרא' הממשלתית וכ300 מיליון דולרים למבטחים פרטיים. במסגרת ההסכם , חתם משרד האוצר על כתבי ערבות מדינה כלפי חברת 'אשרא 'וחברת בסס"ח (ביטוח סיכוני סחר חוץ) בעסקאות ייצוא לטווח בינוני-ארוך.

 

ביטוח אשראי בעסקאות ייצוא (מפני אי תשלום של הקונה במדינת היעד) מהווה תנאי הכרחי לביצוע עסקה. ככל שגדל חלקו של הייצוא לשווקים מתפתחים מסך הייצוא הישראלי, התחדד הצורך בביטוח. החתימה על כתבי הערבות תאפשר למבטחים הפרטיים להרחיב את ביצוע עסקאות ביטוח היצוא לטווח בינוני-ארוך. במסגרת הערבות החדשה, מתחלקים המדינה ובסס"ח בסיכון הגלום בביטוח עסקאות ייצוא, כך שהמבטחים הפרטיים יישאו בכרבע בלבד מהיקפי הביטוח.

 

פתיחתו של מסלול הביטוח המשותף והרחבת כתב הערבות, מהווים חלק מתכנית רב שנתית להרחבת השימוש בכלי ערבויות המדינה לביטוח סיכוני סחר חוץ. התכנית הרב שנתית מבוצעת בהתאם להמלצות וועדה שמינה משרד האוצר לבחינת נושא ערבויות המדינה לביטוח סיכוני סחר חוץ.


הגידול המשמעותי בהיקף ערבויות המדינה לסחר חוץ, לצד העברת חלק מהסיכון למבטחים הפרטיים יאפשרו לבטח מספר גדול יותר של עסקאות ויקלו על היצואנים בהתמודדות בתחרות העולמית ובאתגרים שמציב שער החליפין החזק של השקל. הגדלת הערבות צפויה הייתה להעלות את סך מסגרת החשיפה ליצואנים לכ3 מיליארד דולר, המהווים עליה של כ39%.


הסכם הזה לא יצא אל הפועל בשל החלטת ראש הממשלה לפרק את הממשלה ולהוביל לבחירות מוקדמות.

 

מה עוד עשינו? לכל הרפורמות

רפורמות נוספות