הצטרפו אלינו!

הגדלת ההשקעה בבריאות ב- 4 מיליארד שקלים

'יש עתיד' רואה במדינה כאחראית על מתן שירותים נאותים ויעילים לכלל אזרחיה בהתאם לצרכיהם, בכל תחום, ולהביא לצמצום פערים, בשירותים הניתנים, בין מרכז לפריפריה – הגיאוגרפית והחברתית.

בתקציב המדינה לשנת 2015 שהגיש שר האוצר לשעבר, יאיר לפיד, ההשקעה בתקציב הבריאות גדלה באופן דרמטי ב-4 מיליארד שקלים. זאת, בין היתר, כדי להביא ליישום מסקנות ועדת גרמן לחיזוק הבריאות הציבורית ולשיפור הטיפול והשירות הניתנים לחולה בישראל. תוספת זו מצטרפת להשקעה משמעותית נוספת בתקציב החינוך, הרווחה ובטחון הפנים בהיקף כולל של למעלה מ-10 מיליארד שקלים.


שרת הבריאות לשעבר, יעל גרמן, כינסה ועדה מיוחדת לבחינת הכשלים במערכת הבריאות הציבורית. יישום מסקנות הוועדה תוכנן להתבצע באופן מיידי בכדי להבריא את מערכת הבריאות הציבורית ולהצעידה קדימה, הן מן הבחינה המקצועית והן ברמת השירות לכלל אזרחי המדינה, באופן שוויוני, המנתק את התלות במערכת בריאות פרטית ויקרה.


בשל החלטתו של ראש הממשלה לפרק את הממשלה ולהוביל לבחירות מוקדמות, לא אושר התקציב והתכניות נעצרו. בין השאר נתקעה התוכנית הלאומית לקיצור תורים, תכנית להרחבת הסדרי הבחירה באשפוז הכללי, פתיחת 6 מוקדי לילה חדשים בפריפריה וחיזוק חדרי המיון, קצבאות ייעודיות שהיו אמורות להינתן לחולי צליאק, שיפור מערך השירות הפסיכיאטרי, הרחבת השירותים לבעלי מוגבלויות, תכנית לטיפול במחלות יתומות ותכניות רבות נוספות, שיכלו לשפר באופן ניכר את אורח חייהם של אוכלוסיות רבות במדינה, ואף להציל חיים.

רפורמות נוספות