הצטרפו אלינו!

הגבלת שכר הבכירים במשק

קידום החקיקה שמטרתה להביא לריסון והפחתת שכר הבכירים בגופים פיננסיים המנהלים כספי ציבור.

החוק מהווה נדבך חשוב במגמה שאנו מובילים לצמצום פערי השכר במשק.


במשך שנים התנהל כאן משחק לא הוגן שאפשר לשכבה דקה של מנהלים בכירים להתעשר על חשבון מעמד הביניים הישראלי, שעובד, משלם מסים וקורס תחת הנטל.


הצעת חוק "תגמול נושאי משרה במוסדות פיננסים", שיזם שר האוצר לשעבר, יאיר לפיד, מהווה נדבך נוסף במגמה שמובילה 'יש עתיד' לצמצום פערי השכר העצומים במשק, ההולכים וגדלים. ההצעה נועדה לרסן את שכרם של הבכירים בענף הפיננסים, באמצעות הקביעה כי הוצאות שכר שמעבר ל3.5 מיליון ש"ח בשנה, לא יוכרו לצורך מס.


הצעת החוק כוללת מנגנון מפורט לאישור שכר העולה על של 3.5 מיליון ₪, המצמצם את האפשרות לניגוד עניינים, וקובע כי תגמול שכר העולה על התקרה, מחייב אישור של ועדת תגמול, דירקטוריון ואסיפה כללית. בנוסף, החוק מחייב את הסכמת רוב הדירקטורים החיצוניים או הבלתי תלויים בדירקטוריון. כמו כן, בגוף פיננסי שהוא חברה ציבורית, אישור שכר גבוה מהתקרה יהיה מותנה באישור של רוב מיוחס מקרב בעלי מניות המיעוט. לצורך בקרה ואכיפה, החוק מחייב גוף פיננסי לדווח על כל נושא משרה או מועסק, שהוצאות השכר שלו עולות על 3.5 מיליון ש"ח.

 

הצעה זו נבלמה בשל החלטת ראש הממשלה לפרק את הממשלה ולהוביל לבחירות מוקדמות. עם זאת, עצם קידום הנושא הביא להגבלה עצמית שנטלו על עצמם ארגונים פיננסיים, כאשר נמנעו מאישור משכורות מופרזות למנהלים במסגרתם.

 

מה עוד עשינו? לכל הרפורמות

התקדמות החוק
  • הצעה
  • אישור ממשלה
  • קריאה טרומית
  • קריאה ראשונה
  • ועדות
  • קריאה שנייה
  • קריאה שלישית
  • חוק

רפורמות נוספות