הצטרפו אלינו!

הבטחת חלקו של הציבור ברווחי הגז הטבעי

קביעת הנוסחה למחירי הגז הטבעי ולמנגנון המיסוי בעסקאות מכירת גז טבעי לייצוא, כדי להבטיח שההכנסות יחזרו לציבור בשיפור השירותים החברתיים: החינוך, הבריאות והרווחה.

שלטון איכותי הוא קודם כל שלטון שבכל פעולה שהוא עושה יש לו רק אינטרס אחד: טובת האזרח. כל המשאבים הציבוריים – כספי המיסים, אוצרות הטבע של המדינה, הקרקעות – הכל צריך להיות מנותב לשם. במשך שנים התנהל כאן משחק לא הוגן.


שר האוצר לשעבר, יאיר לפיד, פעל להבטיח כי כספי הרווחים ממשאבי הטבע של ישראל, ובמיוחד מייצוא הגז הטבעי, ישמשו לשיפור רווחתם והשירותים החברתיים הניתנים לציבור, כחינוך, בריאות ורווחה. הוקם צוות עבודה מיוחד במשרד האוצר, שמטרתו לקבוע את הנוסחה למיצוי שיעור המס על מכירת גז טבעי לחברות המייצאות, על מנת למנוע תכנוני מס ולהבטיח את מלוא חלקו של הציבור בעסקאות יצוא גז טבעי. זאת בהתאם להחלטת הממשלה 442, מה-23 ביוני 2013.
עקב מורכבות הפרויקט, ומתוך כוונה להציג מודל מיסוי שיתאים לכל סוגי העסקאות, חקר הצוות את הנושא לעומק בחודשים האחרונים, תוך בחינת האפשרויות השונות וניתוח הסוגיות הכרוכות במודל המיסוי.


תיקון החוק נועד להבטיח את מלוא חלקו של הציבור ממשאב הגז הטבעי של מדינת ישראל, במקביל ליצירת סביבה תומכת בפיתוח תעשיית הגז הטבעי. אולם הליך החקיקה לא הושלם בשל החלטת ראש הממשלה לפרק את הממשלה ולהוביל לבחירות מוקדמות.

 

מה עוד עשינו? לכל הרפורמות

רפורמות נוספות