הצטרפו אלינו!

דמי מחלה לאזרח בשל היעדרות לצורך טיפול בהורה חולה

ביטול מגבלת הגיל (65) ומתן אפשרות לילדים, שהוריהם הפכו תלויים לחלוטין לסעוד את הוריהם על חשבון ימי המחלה המגיעים עפ"י החוק.

התיקון לחוק שיזמה ח"כ רינה פרנקל מאפשר לציבור העובדים בישראל לעשות שימוש בימי המחלה העומדים לרשותם מכוח החוק, לא רק עבור מחלה עצמית או מחלה של אחד מילדיהם, אלא גם לצורך טיפול בהורה חולה.


בני המשפחה להורים שהפכו להיות תלויים לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות היום יום יוכלו לסעוד את הוריהם על חשבון ימי המחלה המגיעים להם ע"פ החוק, וזאת ללא קשר לגיל ההורה. עד התיקון לחוק היתה מגבלה לפיה גיל המטופל חייב להיות מעל 65 שנים.
תוספת נוספת לחוק שיזמה פרנקל הוא האפשרות לחלק את ימי המחלה לחצאים, מה שמאפשר להכפיל את תקופת המחלה ולהקדיש יותר זמן לבן המשפחה החולה.

התקדמות החוק
  • הצעה
  • אישור ממשלה
  • קריאה טרומית
  • קריאה ראשונה
  • ועדות
  • קריאה שנייה
  • קריאה שלישית
  • חוק

רפורמות נוספות