הצטרפו אלינו!

גידול משמעותי בהיקף הצעירים החרדים שהתגייסו לצה”ל

בשנת הגיוס 2013 גידול של 39% בהיקף המתגייסים החרדיים.

'יש עתיד' הובילה לחקיקת פתרון לסוגיה החברתית המשמעותית והמפלגת ביותר בציבוריות הישראלית, שבמשך 65 שנים לא הצליחו לטפל בה. חוק השוויון בנטל מסדיר את חובת הגיוס לחילונים ולחרדים כאחד, על החובות והזכויות הנגזרות ממנה.

לא עוד חוק טל, או מתווים זמניים ופרטניים כאלו ואחרים, אלא חוק אחד לכולם. ההסדר שגובש מתחשב בצרכי האוכלוסייה החרדית מחד, ומאידך מייצר לראשונה, חוק אחד לכולם המטיל חובת גיוס גם על הציבור החרדי בישראל. במחזור הגיוס 2013-2014 נרשמה עליה של 39% בשיעור החרדים שהגייסו לצה"ל לעומת מחזור הגיוס שקדם לו.

החוק קובע יעדים ברורים לשירות צבאי ואזרחי של הציבור החרדי, שיעלו בכל שנה, החל מיום חקיקת החוק.

בשנת 2017 יידרשו כ5,200 חרדים להתגייס לשירות צבאי או אזרחי, מספר השווה לכ70% ממחזור גיוס של תלמידי הישיבות, בדומה לאחוזי הגיוס בציבור החילוני. רק מי שיתגייס בפועל לשירות, לאחר שיימצא מתאים לכך, יספר בחישוב היעדים. יעדים אלו מלווים במערך תמריצים כלכליים (חיוביים ושליליים) על הישיבות. החוק אינו משאיר כל שיקול דעת, לשר הביטחון או לממשלה, באשר להפעלת חובת הגיוס  משנת 2017 ואילך, וקובע חובת גיוס, במידה ולא מולאו יעדי הגיוס.

כבר במחזור הגיוס 2013 חל גידול של 39% בהיקף המתגייסים החרדיים. בנוסף, מספר החרדים המתגייסים בגיל צעיר הכפיל את עצמו משנים קודמות.

התקדמות החוק
  • הצעה
  • אישור ממשלה
  • קריאה טרומית
  • קריאה ראשונה
  • ועדות
  • קריאה שנייה
  • קריאה שלישית
  • חוק

רפורמות נוספות