הצטרפו אלינו!

בתי הספר של החופש הגדול

הארכת שנת הלימודים ב-3 שבועות נוספים לכיתות א'-ב'. הקייטנות של משרד החינוך חוסכות מאות שקלים להורים עבור כל ילד.

במסגרת הראיה החינוכית החדשה, "חינוך מסביב לשעון", החליט שר החינוך לשעבר, שי פירון להרחיב את אחריות משרד החינוך על ילדינו גם במהלך החופש הגדול. בקיץ האחרון הופעלו לראשונה קייטנות משרד החינוך "בתי הספר של החופש הגדול". התוכנית, שמאריכה בפועל את שנת הלימודים בשלושה שבועות נוספים ומקצרת משמעותית את החופש הגדול, מאפשרת לכל הורי הילדים בכיתות א' ב' לרשום את ילדיהם למסגרת קיץ חווייתית וחינוכית, בעלות בסיסית של עד 450 שקלים לילד, בהתאם לאשכולות סוציו-אקונומיים, ולחסוך 500-1,000 שקלים עבור כל ילד לעומת קייטנות במסגרות פרטיות.

 

באשכולות 1-3, אזורים שאוכלוסייתם סווגה כמשתייכת לרמות החברתיות-כלכליות נמוכות יותר, בתי הספר של החופש הגדול הם ללא תשלום. על ידי כך התאפשר למשפחות שידן אינה משגת ליהנות מחופשת הקיץ כמו כל ילד בישראל. בקיץ הקרוב (יולי 2015) התכנית תוכננה להתרחב ולכלול גם את  תלמידי ג'-ד'.  בתשע"ז תוכננה להתרחב התכנית גם לילדי הגנים ולתלמידי כיתות ה',  כחלק מהשאיפה לצמצם פערים חברתיים כלכליים בישראל, ולספק לכלל ילדי ישראל חינוך איכותי ומשמעותי.

 

התכנית זכתה להצלחה כבירה.

 

 

לכל הרפורמות בחינוך

רפורמות נוספות