הצטרפו אלינו!

בחירת מין החוקר

תיקון חוק זכויות נפגעי עבירה המקנה זכות לנפגע עבירה מינית לבחירת מין החוקר.


התיקון לחוק זכויות נפגעי עבירה, שיזמה ח"כ יפעת קריב, מעניקה לנפגע זכויות אשר יגנו עליו וישמרו על בטחונו בהליך הבירור הפלילי והאזרחי, בין השאר לנפגע עבירות מין.


הצעת החוק נועדה לקבוע זכות נוספת לנפגעי עבירת מין לבחור את מין החוקר שיחקור אותם. חקירה בדבר עבירת מין, שבה נדרש לעיתים נפגע העבירה לחשוף פרטים קשים ואישיים, עלולה להיות חוויה קשה עבורו, המצטרפת לפגיעה הקשה שחווה בשל העבירה. נשים מתארות את החקירה כפולשנית ופוגעת פעם נוספת. נוכח הקושי האמור, נקבע שנפגע עבירת מין יוכל לבחור את מינו של האדם החוקר אותו מטעם הגוף החוקר וכי יימסר לו מידע על זכותו זו לפני תחילת החקירה. בעקבות הצעת החוק הוסכם עם המשרד לביטחון פנים שיכשיר חוקרות נשים למערך החקירות של המשטרה.

 

לכל הרפורמות עבור נשים

התקדמות החוק
  • הצעה
  • אישור ממשלה
  • קריאה טרומית
  • קריאה ראשונה
  • ועדות
  • קריאה שנייה
  • קריאה שלישית
  • חוק

רפורמות נוספות