הצטרפו אלינו!

אסדרת התיירות הרפואית

'יש עתיד' מאמינה כי המדינה אחראית לספק שירותי בריאות ורפואה איכותיים לאזרחיה, וודאי שאחריות זו מעמידה את אזרחי ישראל בעדיפות עליונה בקבלת טיפול רפואי.

ההצעה להביא לאסדרת תחום תיירות המרפא ולמיסוייה נדרשה נוכח המציאות הרווחת היום, בה בתי החולים מבצעים תיירות רפואית ככל העולה על רוחם, באופן שפעמים רבות דוחק את צרכיו של האזרח הישראלי. הרפורמה מציעה לתקן מצב אבסורדי זה, בו תיירים רפואיים מקבלים לעיתים קדימות בבית החולים, על חשבונו של החולה הישראלי.


לשם הסדרת הנושא, גובש מודל הכולל מספר עקרונות: הטיפול בתיירים רפואיים לא יבוא על חשבון המטופל הישראלי, הכספים מתיירות המרפא ייועדו לטובת המטופל הישראלי ולחיזוק המערכת הציבורית, ולא לכיסו של הרופא. בנוסף, יוסדר שוק סוכני התיווך, שלא פעם עושקים את התיירים הרפואיים, על ידי הקמת מנגנונים להגנה על זכויותיהם.


ההסדרה נעצרה בשל החלטת ראש הממשלה על פירוק הממשלה ולהוביל לבחירות מוקדמות.

התקדמות החוק
  • הצעה
  • אישור ממשלה
  • קריאה טרומית
  • קריאה ראשונה
  • ועדות
  • קריאה שנייה
  • קריאה שלישית
  • חוק

רפורמות נוספות