הצטרפו אלינו!

אישור תקנות המים להבטחת איכות מי השתייה וביטול חובת ההפלרה

במקביל הופעלו תכניות בריאות שן נקודתיות ביישובים בהם האוכלוסייה נזקקת לפלואור שבמים

כחלק ממחויבותה לבריאות כלל הציבור, הובילה שרת הבריאות לשעבר, יעל גרמן, מהלך שיפסיק את חובת הפלרת המים בישראל. הוספת פלואור למי השתייה מחייבת גם את מי שאינו רוצה בכך, לצרוך מים מופלרים, שתרומתם למניעת עששת לא הוכחה. בכך מצטרפת ישראל לרוב המוחלט של מדינות העולם בהן אין חובת הפלרה.


במקביל לתהליך הפסקת ההפלרה, הופעלה תכנית ארצית לבריאות השן הכוללת הדרכה בפועל, הנחיות חדשות לרופאים וסקרי מעקב קליניים אחר תחלואה דנטאלית.

רפורמות נוספות