הצטרפו אלינו!

אישור חוק הריכוזיות

שינוי מבנה האחזקות במשק ופירוק פירמידות השליטה במטרה להביא לשינוי במאזן הכוחות במשק, לסייע לעסקים בינוניים לפרוץ את תקרת הזכוכית ולהחליש את בעלי העוצמה המקושרים לטובת האזרח הישראלי.


'יש עתיד' פועלת להיאבק ביוקר המחייה, תחתיו נאנק מעמד הביניים, שעובד, משרת בצבא ומשלם מיסים ונושא בעיקר הנטל. בשנה ושמונת החודשים האחרונים נקטנו צעדים רבים כדי להיאבק ביוקר המחיה ולהקל על נטל התשלומים בתחומים רבים ומגוונים.

 

חוק הריכוזיות שקידם והוביל ח"כ עופר שלח, יו"ר סיעת 'יש עתיד', י נועד לקדם כלכלה הפועלת לטובת הצרכן ולא לטובת בעלי עוצמה מקושרים. החוק יעודד תחרותיות ויסייע לעסקים קטנים ובינוניים.

 

ההחלטה על הריכוזיות משנה את כללי המשחק במשק: היא מפרקת את חברות הפירמידה, על ידי הגבלת פירמידות לשתי שכבות בלבד ומביאה להפרדת אחזקות צולבות בנכסים ריאליים ופיננסיים. הכשלים המבניים הללו מנעו עד כה תחרות במשק והיו בין הגורמים שתרמו להגדלת יוקר המחיה בישראל. חוק הריכוזיות לא רק טיפל בכשלי העבר, אלא גם מנע היווצרות מוקדי ריכוזיות בעתיד.

 

לכל רפורמות יוקר המחייה

התקדמות החוק
  • הצעה
  • אישור ממשלה
  • קריאה טרומית
  • קריאה ראשונה
  • ועדות
  • קריאה שנייה
  • קריאה שלישית
  • חוק

רפורמות נוספות