הצטרפו אלינו!

אישור בממשלה על החלת הסדר ”קדנציות-רוטציות” על מנהלי בתי חולים ומנהלי מחלקות

שרת הבריאות לשעבר, יעל גרמן, הובילה להחלת הסדר "קדנציות רוטציות" על מנהלי בתי החולים ומנהלי המחלקות בתוכם.

ההחלטה מגבילה את תקופת כהונת הבכירים בבתי החולים ושמה סוף לשלטון המנהלים הבלתי מוגבל. במסגרת ההחלטה, תוגבל כהונתם של מנהלי מחלקות, יחידות ומנהלי שירות לשתי קדנציות שיימשכו 12 שנים בלבד.

היעדר תחלופת הבכירים מנע שיתוף ידע ניהולי בכלל מערכת הבריאות הממשלתית, החיוני לקידומה ולהתפתחותה והמצב אף חידד את הפערים הקיימים ממילא בשירותי הבריאות, כדוגמת הפערים בין המרכז לפריפריה. כמו כן, אנשי מקצוע רבים וטובים מתחום הבריאות והמחקר, ללא נתיב להתקדמות מקצועית במוסדות הרפואיים בארץ, החלו לנדוד למדינות אחרות.

הרפורמה שקידמה שרת הבריאות לשעבר, יעל גרמן, יצרה תמריץ ואופק להון האנושי הקיים במערכת, מעודדת התמקצעות והתמחות בניהול רפואי ומונעת בריחת מוחות אל מחוץ למערכת הממשלתית.

רפורמות נוספות